เมื่อรู้ถึงการวิ่งที่ถูกต้องกันแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกฝนกันนะครับ จะได้วิ่งแล้วไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ขา