ผมว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากท่าทางการวิ่งไม่ได้อาจจะส่งผลเสียต่อขาของเราได้