การเคลื่อนไหวของลำตัวที่ถูกต้องนั้น เราควรที่จะโน้มตัวลงไปข้างหน้าจะทำให้เรามีความสะดวกใและมีความรวดเร็วในการเคลื่อนเพิ่มมากกว่าลักษณะของลำตัวของผู้วิ่งแดะมาด้านหลัง มุมของลำตัวของการวิ่งจะแตกต่างออกไปตามความเร็วนั่นเอง