BDMS-Bangkok-Marathon

เมื่อพูดถึงเป้าหมายของงานวิ่งมาราธอน ทุกๆคนต่างก็มีเหตุผลในการเข้าร่วมการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป บางคนวิ่งเพื่อต้องการบริจาคให้องค์กรกุศลต่างๆ , บางคนวิ่งกับเพื่อนรวมทั้งต้องการไขว่คว้าโอกาสพบปะผู้คนใหม่ๆ สำหรับบางคนก็ใช้โอกาสนี้แข่งขันกับตัวเอง แต่ไม่ว่าเหตุผลของคุณจะเป็นอะไร หากแต่ความจริงอย่างหนึ่งก็คือ การวิ่ง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีออกกำลังกายดีที่สุด เป็นการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน…

กรุงเทพมาราธอน Bangkok Marathon หนึ่งในงานวิ่งอันห้ามพลาด

เป็นการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี ซึ่งเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กำหนดวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ให้เป็นวันจัดงานในทุกๆปี ซึ่งมีการกำหนดชื่อให้เรียกว่า ‘กรุงเทพมาราธอน’ ก็มาจากเหตุผลว่าบริเวณจัดงาน ซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดนั้น อยู่บริเวณถนนสนามไชย ซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว จึงทำให้มีการปิดการจราจรในบริเวณนั้น ณ วันจัดงาน ซึ่งเป็นบริเวณจัดงานอันรายล้อมไปด้วยสถานที่แสนอลังกางดงามเป็นที่สุด

กรุงเทพมาราธอน Bangkok Marathon มีทางเลือกวิ่ง 3 ระยะทาง ด้วยกัน

  • มาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. เหมาะกับนักวิ่งผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชนแล้ว
  • ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 กม. เส้นทางของนักวิ่งผู้มีทักษะระดับกลาง หรือต้องฝึกซ้อมวิ่งอย่างเป็นประจำวัน ประมาณ 60 – 90 นาที / 4 – 5 วัน / สัปดาห์
  • มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. เหมาะสำหรับนักวิ่งผู้สร้างเสริมประสบการณ์ในระดับกลางมา หรือเคยฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำวันละ 30 – 60 นาที / 4 – 5 วัน/สัปดาห์
  • ไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กม. เหมาะสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่อยากมาร่วมสนุก

หลัก 5 ประการซึ่งทำให้การวิ่งเข้าเส้นชัยประสบความสำเร็จ สำหรับนักวิ่งมือใหม่

  • ความรู้ การศึกษาภาควิชาการเองมีความสำคัญ ในการปูรากฐาน ให้คุณเป็นนักวิ่งที่ดีต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วิ่งอย่างไร , วิ่งแค่ไหน รวมทั้งมีความรู้ที่สำคัญอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้การวิ่งของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดมีประสิทธิภาพจนสามารถสร้างความสุขให้แก่การวิ่งได้ในทุกๆวัน
  • ความศรัทธา ที่มีต่อการออกกำลังกาย เชื่อมั่นจากใจจริงว่าการวิ่งนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง , ครอบครัวและสังคม
  • ประสบการณ์ คือ ความชำนาญที่เก็บมาจากการเข้าร่วมงานรวมทั้งการฝึกซ้อมอย่างไม่ย่อท้อ ได้ศึกษาจากเพื่อนๆ จนกระทั่งได้พบเส้นทางของตนเองได้อย่างมีความสุขที่สุด
  • สร้างนิสัย คือ การฝึกฝนอย่างมีระบบ พร้อมสร้างทัศนคติให้แก่ตนเอง ให้เป็นคนมีระเบียบวินัยต่อการวิ่ง ด้วยการซ้อมวิ่งอย่างสม่ำเสมอ