จะเห็นได้ว่าตามสวนสาธารณะที่มีผู้คนมาวิ่งอยู่นั้น การวิ่งแต่ล่ะคนจะมองมาแปลกเป็นอย่างมากนั้นก็มาจากการแกว่งแขนที่ไม่ถูกต้องนั้นเอง จริงๆแล้วการแกว่งแขนจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่ฝืนตัวเอง จะส่งผลถึงความเร็วที่เราจะได้รับและจะทำให้มีแรงต้านลมมากยิ่งขึ้น วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการแกว่งแขนก็คือทำทางเหมือนการล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วมือของจะปัดเฉียงลงมาด้านหน้า ศอกจะอยู่นิ่ง เคลื่อนไหวเฉพาะหัวไหล่ จะทำให้แขนขึ้นมาชิดกับลำตัวมากยิ่งขึ้น สรุปได้ว่า ถ้าเรายิงเร็วขนาดไหนแขนก็จะแกว่งขึ้นมาสูงและยาวยิ่งขึ้น