ตำแหน่งเท้าในการสัมผัสกับพื้นจะแตกต่างกันออกไปตามความเร็ว มาเริ่มจากการวางเท้าของผู้วิ่งจ็อกกิง ตำแหน่งของการวางเท้าจะอยู่บริเวณที่ใกล้กับส้นเท้าจะสัมผัสพื้นก่อนส่วนอื่นๆ จากนั้นปลายเท้าจึงแตะลงพื้นและทำการส่งตัวไปข้างหน้า ตอนนั้นส้นเท้าของเราจะยกขึ้นไปโดยอัตโนมัติ ต่อมาเขาก็ถูกยกขึ้นแต่เราก็ไม่ควรจะยกขึ้นสูงมาก จะทำให้เราเหยีดขาได้ไม่สุด ถ้าหากเราวิ่งแบบใช้ความเร็วแบบปานกลางจุดที่ควรสำผัสกับพื้นส่วนแรกก็คือข้างเท้าใกล้อุ้งเท้าและสำหรับผู้วิ่งที่จะใช้ความในการวิ่งสูงสุด ตำแหน่งที่ควรสำผัสพื้นก่อนก็คือปลายเท้าบริเวณของโคนนิ้วก้อย ในการวิ่งเร็วนี้ควรยกเข่าให้สูงในระดับเดียวกับสะโพกหรือต้นขาให้ขนาดกับพื้น เพื่อที่จะทำให้ปลายเท้าของเราก้าวได้ยาวมากขึ้น