ภูเก็ต เกาะเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศไทย แต่อุดมไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ มีสถานที่น่าสนใจทั้งในตัวเมือง , บริเวณชายทะเล รวมทั้งเกาะต่างๆ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดงานวิ่งอย่างสม่ำเสมอ เช่นงาน Laguna Phuket Triathlon

Laguna Phuket Triathlon ประจำปี 2017 เป็นการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 ซึ่งมาพร้อมกับโลโก้อันแสนน่ารัก มาสคอตช้างน้อย “Laguna” ช้างน้อยตัวนี้เป็นฐานะทูตประจำการแข่งขัน

หัวเรือใหญ่ในการจัดงานในทุกๆปีคือ รีสอร์ทครบวงจรชั้นนำแห่งเอเชีย “Laguna Phuket” เป็นผู้จัดการแข่งขัน Laguna Phuket Triathlon ในทุกๆปี ที่ “Laguna grove” ลานกิจกรรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ ณ ใจกลาง Laguna Phuket

Laguna Phuket Triathlon ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยต้องการให้จังหวัดภูเก็ต และ Laguna Phuket เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ทั้งภูเก็ตและLaguna Phuket จะเป็นที่รู้จักกันดีทั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว ก็ยังมุ่งหน้าจัดงานในทุกๆปี จนได้รับสมยานามว่าเป็นการแข่งขันไตรกีฬาซึ่งมีอายุยาวนานที่สุดในเอเชีย ในทุกๆปีจะมีผู้ลงสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 1,100 คน ประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันอันสุดตื่นเต้นท้าทายขีดจำกัด รายการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กม. , ปั่นจักรยาน 50 กม. , วิ่งระยะทาง 12 กม. อันรายล้อมไปด้วยบรรยากาศอันเขียวขจีของธรรมชาติ , หาดทราย , เสียงคลื่น รวมทั้งทิวทัศน์อันสวยงามเฉพาะตัวของจังหวัดภูเก็ต

เป็นมากกว่าการออกกำลังกาย นักกีฬาไม่ต่ำกว่า 1,100 คน และครอบครัว ต่างเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตอย่างล้นหลามในทุกๆปี ส่งผลให้เกิดเงินสะพัดมากกว่า 74 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ในการเช่าห้องพัก , ค่าอาหาร , ค่ายานพาหนะ ประมาณ 9 ล้านบาทตลอดช่วงสัปดาห์การแข่งขัน

นอกจากจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตแล้ว Laguna Phuket ก็ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนพร้อมมอบให้มูลนิธิ Laguna Phuket เพื่อนำเงินนี้ไปใช้ในกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Laguna Phuket สามารถระดมเงินบริจาคได้จำนวนเงินหลายล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนแก่โครงการเพื่อการศึกษาต่างๆ , ช่วยเหลือมูลนิธิฯ เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน , โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ , โรงเรียนอนุบาล Laguna Phuket , โครงการห้องอาหาร Seedlings Phuket เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะได้ชมความสวยงามของท้องทะเลอันดามัน , ได้ออกกำลังกายท้าทางขีดความสามารถแล้ว ยังได้ช่วยบริจาคเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นด้วย