สำหรับกีฬาแทบทุกประเภทจริงๆ แล้วต้องใช้การวิ่งด้วยกันทั้งนั้นแต่จะขอพูดถึงกีฬาที่เน้นเรื่องของการวิ่งแล้วทำให้ได้รับชัยชนะเป็นหลักซึ่งเราจะเรียกกีฬาประเภทนี้ว่า กรีฑา โดยหลักของกรีฑาจะมีการแบ่งออกแยกย่อยไปหลายประเภทแต่ประเภทที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน

กรีฑาประเภทลู่

กรีฑาประเภทลู่เป็นกรีฑาที่ต้องมีการแข่งขันกันบนทางวิ่งหรือถนนก็ได้ รวมไปถึงทางวิ่งที่เราเรียกกันว่า ลู่ เน้นการวิ่งเพื่อให้ได้รับชัยชนะตัดสินด้วยเวลาและความเร็ว โดยกรีฑาประเภทลู่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  • การวิ่งระยะสั้น จะต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะของตนเองตลอดเส้นทางการแข่งขัน โดยระยะทางการวิ่งจะมีตั้งแต่ 100 เมตร, 200 เมตร และ 400 เมตร
  • การวิ่งระยะกลาง เป็นกรีฑาที่วิ่งในระยะไกลกว่า 400 เมตร แต่จะวิ่งไม่ถึง 1,500 เมตร ประกอบไปด้วยวิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตร
  • การวิ่งระยะไกล คือการวิ่งที่มีระยะทางเกิน 1,500 เมตรขึ้นไป ประกอบไปด้วยวิ่ง 3,000 เมตร, 5,000 เมตร และ 10,000 เมตร
  • การวิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง เป็นการวิ่งที่นอกจากจะอาศัยความเร็วแล้วยังต้องอาศัยกำลังข้อเท้าในการกระโดดเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางระหว่างทางด้วย เราจะเรียกกรีฑาประเภทนี้ว่า วิ่งข้ามรั้ว ประกอบไปด้วยวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร, 110 เมตร, 400 เมตร และวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 3,000 เมตร
  • การวิ่งผลัด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวิ่งทั้งหมด 4 คน ประกอบไปด้วยวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร และ 4 x 400 เมตร

กรีฑาประเภทลาน

เป็นลักษณะกรีฑาที่ต้องมีการประลองความสามารถในพื้นที่กว้าง มักมีการวิ่งออกตัวก่อนที่จะตัดสินด้วยความไกลหรือความสูง ประกอบไปด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้

  • การกระโดดเพื่อความไกล จะมีการกระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดด
  • การกระโดดเพื่อความสูง จะมีการกระโดดสูง และการกระโดดค้ำ
  • ประเภททุ่ม ขว้าง พุ่ง จะมีการทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร การพุ่งแหลน และการขว้างค้อน

นอกจากนี้ยังมีกรีฑาที่เรียกกันว่ากรีฑาประเภทถนนส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่งเริ่มต้นที่ 20 กิโลเมตร ไปจนถึงการวิ่งมาราธอนที่ระยะทางไกลเป็น 100 กิโลเมตร และกรีฑาอีกประเภทที่เราอาจไม่ค่อยได้ยินกันมากนักคือการวิ่งข้ามทุ่ง เป็นการวิ่งไปตามเส้นทางภูมิประเทศที่มีการกำหนดเส้นทางการวิ่งเอาไว้ มีได้ทั้งเป็นเขา เป็นทางเนิน ทางลาดเอียง มีระยะทางราว 4-6 กม. สำหรับนักกีฬาหญิง และ 8-12 กม. สำหรับนักกีฬาชาย และสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นกีฬาประเภทการวิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก