การเล่นกระโดดไกลอาจเป็นการเล่นกีฬาที่ดูคุ้นเคยกันดีสำหรับหลายๆ คนส่วนหนึ่งก็มาจากว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากขอเพียงแค่รู้จักท่าและเทคนิคพื้นฐานของการเล่นเราก็สามารถเล่นกีฬาอย่างกระโดดไกลได้แล้ว อย่างไรก็ตามการเรียนรู้กฎกติกาที่ถูกต้องของการวิ่งกระโดดไกลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้สามารถเล่นได้ตามกติกาอย่างถูกต้อง แม่นยำ และไม่มีปัญหาในการเล่น

การวิ่งกระโดดไกล

การวิ่งกระโดดไกลเป็นการวิ่งจากจุดเริ่มต้นที่กำหนดมาถึงจุดที่ต้องทำการกระโดดไปให้ไกลที่สุดด้วยความเร็วและความสูงที่สามารถปรับตัวให้ลงสู่พื้นได้อย่างไม่เป็นอันตราย เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่การวิ่งก้าวแรกมาจนถึงการกระโดดและลงพื้น ซึ่งการกระโดดลงพื้นนั้นจะเป็นบ่อทรายที่ทำให้สามารถวัดความไกลจากรอยได้และยังช่วยให้นักกีฬาไม่เกิดอาการบาดเจ็บด้วย

กติกาการวิ่งกระโดดไกล

  1. ทางวิ่งจะมีความกว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร
  2. กระดานสำหรับเริ่มกระโดดส่วนมากทาด้วยสีขาว ส่วนตรงที่ติดกับกระดานเริ่มกระโดดด้านหลุมทรายบรรจุด้วยดินน้ำมันหรือวัสดุที่เหมาะสม ด้านบนสุดของดินน้ำมันทำเป็นมุมกับการะดานเริ่มกระโดด 30 องศา สูงจากกระดานเริ่มกระโดดต้องไม่เกิน 7 มม. เอาไว้สำหรับบันทึกรอยเท้านักกีฬาที่เหยียบเกินกระดานเริ่มกระโดด หากเป็นรอยถือว่าฟาล์วและผิดกติกา กระดานกระโดดห่างจากขอบหลุมทราย 1 เมตร ระยะห่างจากกระดานเริ่มกระโดดกับจุดไกลสุดของหลุมทรายห่างอย่างน้อย 10 เมตร
  3. หลุมทรายต้องกว้างอย่างน้อย 75 ม. ยาวเมื่อนับเริ่มต้นจากกระดานเริ่มกระโดดไม่ต่ำกว่า 10 ม. ระดับทรายในหลุมต้องเกลี่ยให้เสมอกับระดับของกระดานเริ่มกระโดด
  4. เมื่อนักกีฬามากกว่า 8 คนให้นักกีฬาเริ่มต้นแข่งขันทีละคน แข่งกันคนละ 3 ครั้ง เป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่สถิติดีสุด 8 คน แล้วแข่งอีกคนละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการชิงชัยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุด แต่ถ้าหากนักกีฬาน้อยกว่า 8 คนก็สามารถกระโดดได้คนละ 6 ครั้ง
  5. การวัดระยะทางจะวัดจากรอยที่ปรากฏในหลุมทรายส่วนที่ใกล้กับกระดานเริ่มกระโดดมากที่สุด
  6. การแข่งขันทุกครั้งนักกีฬาต้องแข่งให้เสร็จสิ้นรอบของตัวเองภายในเวลา 30 นาที พร้อมกันนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ที่ได้มีการระบุเอาไว้ด้วย

จริงๆ แล้วหากมีการฝึกฝนอย่างจริงจังหลายคนสามารถเป็นนักกีฬาวิ่งกระโดดไกลได้อย่างสบายมากๆ ขอแค่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และขยันฝึกซ้อมเป็นประจำเท่านี้เราก็จะค่อยๆ พัฒนาความสามารถจนก้าวมาเป็นนักกีฬากระโดดไกลได้