การพุ่งแหลนถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่า กรีฑาประเภทลาน อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดการแข่งขันอยู่เสมอ อุปกรณ์หลักๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันก็คือแหลนที่มีลักษณะปลายด้านหนึ่งแหลมเพื่อให้สามารถปักพื้นดินบอกระยะได้ ขนาดจับพอดีมือ ถือเป็นกีฬาที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจในตัวเองอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เพราะเป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์ที่มีลักษณะไม่เหมือนกับการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ที่สำคัญจำเป็นต้องระวังอย่าให้แหลนไปปักโดนคนอื่นด้วยเพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การพุ่งแหลน

การแข่งขันกรีฑาประเภทลานอย่างการพุ่งแหลนนี้นักกีฬาจะต้องพุ่งแหลนในระดับน้ำหนักเท่าๆ กัน พุ่งให้แหลนออกไปข้างหน้า หากใครสามารถพุ่งออกไปได้ไกลที่สุดก็คือฝ่ายชนะ การพุ่งแหลนเป็นกีฬาที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หนักดังนั้นนักกีฬาเองจำเป็นต้องอาศัยการวิ่ง พละกำลัง และความเร็วเพื่อทำการพุ่งแหลนให้ออกไปได้ในระยะไกลที่สุด โดยรูปแบบของการพุ่งแหลนมีทั้งแบบการวิ่งและการยืนอยู่กับที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการเล่นเป็นระยะทางไกลด้วยเช่นกัน

กติกาของการเล่นพุ่งแหลน

 • นักกีฬาต้องจับแหลนตรงที่จับ การพุ่งแหลนออกไปอย่างถูกต้องจะใช้การพุ่งออกไปเหนือไหล่ หรือเหนือท่อนบนของแขนที่ทำการพุ่งแหลนออกไป ไม่เหวี่ยง ไม่ขว้าง และไม่พุ่งในแบบผิดกติกาทุกประการ
 • การพุ่งแหลนตามกติกาหัวแหลนที่เป็นโลหะถูกพื้นก่อนส่วนอื่นๆ
 • ขณะที่แหลนถูกพุ่งออกไปในอากาศ นักกีฬาสามารถหมุนตัวหรือหันหลังให้ส่วนโค้งก็ได้
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผ้าเทปพันนิ้วมือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ยกเว้นเกิดอาการบาดเจ็บเท่านั้น
 • ห้ามสวมถุงมือในการพุ่งแหลน
 • สามารถคาดเข็มขัดหนังหรือวัสดุที่เหมาะสมได้เพื่อให้การจับแหลนกระชับยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • เมื่อเริ่มต้นพุ่งหากส่วนใดของร่างกายนักกีฬาสัมผัสที่ลากต่อออกไปจากปลายส่วนโค้งหรือพื้นด้านนอกหรือหากมีการปล่อยแหลนออกไปอย่างไม่ถูกต้อง ถือว่าการแข่งขันในครั้งดังกล่าวไม่มีผล
 • นักกีฬาสามารถหยุดการแข่งขันได้แม้เริ่มต้นการแข่งขันไปแล้วโดยการวางแหลนภายในหรือภายนอกทางวิ่งหรืออาจออกไปจากทางวิ่งจากนั้นหากพร้อมก็กลับเข้ามาในทางวิ่งและเริ่มต้นแข่งขันใหม่
 • หากว่าแหลนหักขณะพุ่งออกไปหรือลอยกลางอากาศ ไม่มีผลต่อการแข่งขัน ทำการแข่งขันใหม่ได้แต่มีข้อแม้ว่าการพุ่งแหลนทำตามกติกาแต่ถ้าหากเสียการทรงตัวหรือผิดกติกาไม่ถือว่ามีผล
 • การแข่งขันที่มีผลส่วนหัวของแหลนต้องตกลงขอบรัศมีการพุ่งอย่างสมบูรณ์
 • นักกีฬาต้องไม่ออกจากทางวิ่งจนกว่าแหลนตกถึงพื้น แล้วเดินออกทางส่วนโค้งและด้านหลังเส้นต่อออกไปจนปลายโค้ง
 • ต้องถือแหลนกลับมาที่เส้นห้ามพุ่งกลับมา